Реформе погубне за културу

РЕФОРМЕ ПОГУБНЕ ЗА КУЛТУРУ

 

Поред обећања Министарства државне управе и локалне самоуправе датог синдикатима да ће у процесу уређења система плата током реформе јавног сектора бити отклоњењни постојећи недостаци, нови предлог Уредбе о изменама уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама  и даље садржи низ неправилности наслеђених из претходног времена за које верујемо да могу отежати и успорити процес реформи и угрозити рокове примена већ донетих закона.

Иако су синдикати у процесу реформе дали изузетан допринос током израде Каталога радних места у култури, указујући на недостатке Уредбе, не разумемо зашто у овој фази процеса реформи Уредба није усаглашена са постојећим Каталогом и шифрарником радних места. Многа занимања у култури нису ни поменута у уредби, док су односи коефицијената у самој уредби недефинисани, рогобатни и не одговарају предвиђеним стручним спремама, односно не предвиђају специфичности обављања уметничког позива за које морају да постоје изузеци у односу на степен стручности.

За велики број послова у култури су предвиђени коефицијенти којим се дефинише зарада испод загарантоване минималне зараде што по Закону о раду није дозвољено, а најнижа цена рада за запослене у култури се овим поступком легализује онемогућавајући да се убудуће интервенише по том питању.

Плате професионалаца у култури протеклих година умањене до нивоа егзистенцијалне угрожености, а дискриминационим односом спуштене на најнижу основицу у односу на цео јавни сектор.

Тражимо од надлежног Министарства државне управе и локалне самоуправе да утврди механизме и стратегију за отклањање свих недостатака постојеће уредбе и неправедног вредновања појединих занимања у даљем процесу реформи, као и активно учешће Министарства финансија.

Треба ли да напоменемо да је у савременом свету култура четврти стуб одрживог развоја, подједнако важан? Оваквим предлогом Уредбе практично се сасвим урушава један од носећих стубова развоја друштва. Стога инсистирамо на томе да се предлог Уредбе измени у смеру јачања културе јер се на тај начин пружа подршка и охрабрење потребно за остваривање што бољих резултати посленика културе.

Репрезентативни синдикати у сектору културе стоје на располагању надлежним министарствима за све предлоге и сугестије у вези са неправилностима у Уредби, које би могле да буду отклоњене у изузетно кратком року без угрожавања буџета предвиђеног Законом о буџету Републике Србије.

 

 

Самостални синдикат културе Србије

Драгана Ђорђевић, председник

 

Грански синдикат културе и уметности

„Независност“

Драган Милановић, председник

 

Конфедерација слободних синдиката

Ненад Маринковић, председник гране културе