Saradnja SMU i FIM

U Beogradu, 14. i 15.05.2019.g., održana je obuka u organizaciji SMU, a u saradnji sa FIM (Federation International Musicians).

Obuku su držali Kate Elliot (Velika Britanija) i Thomas Dyan (Francuska) u okviru zajedničkog projekta SMU i FIM na teme “Reaching the Full Potential of Social Dialog for all Workers” i “Organising Atypical Workers”. Delegati SMU su u toku dvodnevne intenzivne obuke upoznati sa radom značajnijih sindikata u EU i Velikoj Britaniji, njihovim strategijama razvoja, aktivnostima, kao i aktuelnim pitanjima iz njihove sfere delovanja. Analiziran je rad Sindikata muzičkih umetnika i razmatrane nove mogućnosti delovanja.

Zaključci i ideje će biti detaljno razradjene, neke od njih i sprovedene u narednom periodu, a nastavak obuke u okviru ovog projekta sledi na jesen 2019.g