OBUKA DELEGATA SMU

U Beogradu je od 27. do 30. juna održana edukacija u organizaciji Sindikata muzičkih umetnika a pod pokroviteljstvom FIM (Federation International Musicians).
U okviru projekta pod nazivom “Pairing Programme of Support” obuku je vodio Gerald Mertens iz nemačkog sindikata DOV koji je i mentor SMU na ovom projektu.
U toku intenzivne edukacije delegati i predstavnici iz ansambala članica SMU su imali priliku da detaljno analiziraju rad sindikata, da se informišu o raznim oblicima sindkalnih aktvinosti ali i da aktivno učestvuju u izradi plana za poboljšanje rada našeg sindikata.
Analizirani su dosadašnji koraci i uspesi, napravljen je plan aktivnosti za naredni period.
U koncertnu sezonu 2022/23 ulazimo osveženi novim znanjima i velikim entuzijazmom za poboljšanje položaja profesionalnih muzičara u našem društvu.