3. mart 2016. – Premijerni koncert Niškog simfonijskog orkestra

Sala Niškog simfonijskog orkestra, u 20h
Dirigent: Miroslav Ivanković
Solisti : Sanja Jović – violina
Radoš Veljković – viola
Vladan Veljaković – viola
Saška Stojanov Krstić – viola
Program: J.S. Bah, M. Brux, V.A. Mocart