Formiranje Regionalnog centra za muzičku medicinu

Danas je u Narodnom pozorištu potpisan memorandum o saradnji i razumevanju između Specijalne bolnice Sokobanja i Sindikata muzičkih umetnika. U ime Specijalne bolnice memorandum je potpisala direktorka dr.Vesna Milanović a u ime Sindikata muzičkih umetnika predsednik Boris Postovnik. Memorandum o saradnji podrazumeva zajedničko učešće Specijalne bolnice i SMU na konkursima i projektima, kao i korišćenje povlašćenih uslova smeštaja i lečenja za članove SMU i članove njihovih porodica. Cilj ove saradnje je formiranje Regionalnog centra za muzičku medicinu u Specijalnoj bolnici Sokobanja što će biti prvi centar ove vrste u jugoistočnoj Evropi.