IZABRANI NOVI ORGANI SINDIKATA

Na danas održanoj Izbornoj skupštini Sindikata muzičkih umetnika izabrani su novi organi sindikata. Novoizabrani delegati skupštine su izglasali članove Glavnog odbora, a zatim su članovi Glavnog odbora izglasali Izvršni odbor. U sastav Izvršnog odbora izabrani su: Gordana Gavrilović – hor RTS, Boris Postovnik – hor Opere Narodnog pozorišta i Nenad Marinković – Beogradska filharmonija.

Izvršni Odbor je doneo odluku da će u narednom mandatnom periodu predsednik Sindikata muzičkih umetnika biti Boris Postovnik.