Izborna skupština

Na Izbornoj skupštini Sindikata muzičkih umetnika, održanoj 14.04.2019.g, verifikovani su mandati novoizabranih delegata i zamenika delegata iz muzičkih ansambala.
Izabrani su Glavni odbor SMU , kao i Nadzorni odbor, na mandatni period od 2019.-2022. godine.
Usvojen je zapisnik sa prethodne Izborne delegatske skupštine, završni računi za 2016. , 2017. i 2018. godinu i izveštaj o radu SMU za period od 2016.-2019.g.