Javni poziv Sindikata muzičkih umetnika

Javni poziv Sindikata muzičkih umetnika

Sindikat muzičkih umetnika objavljuje javni poziv za učlanjenje.
Poziv se upućuje studentima Akademija muzičke umetnosti ( instrumentalistima i vokalnim solistima), profesionalnim muzičarima -izvodjačima iz sfere klasične muzike kao i onima koji su radno angažovani ili zaposleni u obrazovanju.
Pravo na članstvo i umanjenu članarinu imaju studenti, samostalni umetnici i povremeno radno angažovani muzičari.

Sindikat muzičkih umetnika osnovan je 2003.g. i jedini je reprezentativni strukovni sindikat u Srbiji koji zastupa muzičare iz sfere klasične muzike.
SMU je član Medjunarodne federacije muzičara ( FIM – International Federation of Musicians ), jedinog sindikalnog udruženja na svetskom nivou koje predstavlja muzičare iz preko 70 zemalja sveta, sa ciljem da štiti njihove interese na medjunarodnom nivou.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti na office.smu@gmail.com

Predsednik SMU,

Aleksandra Kurilić