Novi SMU mail

Poštovane kolege,
novi zvanicni mail Sindikata Muzičkih Umetnika je : office.smu@gmail.com