OBAVEŠTENJE O METODOLOGIJI OBRAČUNA IZNOSA ZA PREVOZ U NARODNOM POZORIŠTU

Drage kolege upravo sam u računivodstvu Narodnog pozorišta uspeo da dođem do informacije i načinu i metodoligiji obračuna iznosa za prevoz.Dakle,uprava (ko god da je učestvovao u osmišljavanju od pravne službe do upravnika) je cenu iznosa za prevoz u odnosu ko je u kojoj zoni podelio na broj radnih dana iz januara (19) i pomnožio sa brojem dolazaka/termina pojedinačno za svakog zaposlenog.Tako smo svi dobili iznose koji se ne uklapaju u zvanične cenovnike javnog prevoza.Ovim je prekršen član 28 iz Posebnog kolektivnog ugovora za kulturu i uprava će morati to da ispravi.U vezi s tim sutra u 13h je sastanak sa upravnikom(nezvanično saznajem i očekujem poziv u toku dana) gde će stav Sindikata muzičkih umetnika biti predstavljen upravniku sa zahtevom da se obračun iznosa za prevoz izvrši i prilagodi cenama i modelima karata za javne prevoznike koje koriste zaposleni u Narodnom pozorištu.