ODRŽAN SASTANAK SAVETNIKA ZA KULTURU AMBASADE NR KINE XU HONG-a SA PREDSEDNIKOM SINDIKATA MUZIČKIH UMETNIKA BORISOM POSTOVNIKOM

Danas je održan sastanak između savetnika za kulturu Ambasade NR Kine gosp. Xu Hong-a i predsednika Sindikata muzičkih umetnika Borisa Postovnika povodom organizacije 11. evropskog kongresa Međunarodne federacije muzičara u Beogradu 4-5. novembra ove godine. U srdačnom i prijateljskom razgovoru razmenjena su iskustva mizičara Srbije i NR Kine i iskazana je želja za produbljivanjem saradnje, što će se nastaviti i na kongresu muzičara u Beogradu. Dogovoreno je da predstavnik China Symphony Development Foundation koja se bavi organizacijom i finansiranjem svih simfonijskih orkestara i filharmonija u Kini, bude gost Sindikata Muzičkih Umetnika na 11. evropskom kongresu FIM-a gde će prisutnima održati predavanje o ciljevima razvoja klasične muzike u NR Kini.