OTVORENO PISMO SMU POLITIČKIM STRANKAMA

OTVORENO PISMO SINDIKATA MUZIČKIH UMETNIKA POLITIČKIM STRANKAMA KOJE IMAJU POTVRĐENE LISTE ZA REPUBLIČKE IZBORE 24.APRILA 2016.GODINE

Poštovani,

Sindikat Muzičkih Umetnika je strukovni sindikat koji okuplja profesionalne muzičare iz orkestara i horova Opere Narodnog pozorišta u Beogradu, Opere Srpskog Narodnog pozorišta u Novom Sadu, Muzičke produkcije RTS-a, Beogradske filharmonije, Niškog simfonijskog orkestra, Pozorišta na Terazijama i Ansambla narodnih pesama i igara Kolo. Trenutni socijalni status umetnika u Srbiji je na zabrinjavajućem nivou, gde skoro 30% od 2200 zaposlenih u kulturi Srbije imaju lični dohodak u visini minimalnog ličnog dohotka, dok je većina zaposlenih sa prosekom plata ispod republičkog proseka. Stoga vas molimo da nam odgovorite na sledeća pitanja.

1.Kako vaša stranka vidi kulturu Srbije u narednih 4 godine?
2.Koji su vaši predlozi za poboljšanje materijalnog stanja zaposlenih u kulturi?
3.Da li smatrate da je saradnja sa sindikatima i umetničkim udruženjima bitna i kako planirate da je sprovedete?
4.Koliko ste puta je lider vaše stranke u poslednjih godinu dana posetio koncerata klasične muzike,operskih ili mjuzikl predstava ili koncerata ansambla Kolo i koji su to koncerti?

Nadamo se vašem brzom odgovoru koji će biti objavljen na zvaničnom sajtu Sindikata Muzičkih Umetnika www.smu.org.rs

S poštovanjem
Boris Postovnik
predsednik SMU